Skip to main

דימה בריקמן | Development Manager


הכירו את חבילת האפליקציות Teken PLUS שפותחה ע"י תים קאד במטרה לאפשר לכם לבצע אוטומציה של תהליכי עבודה בסביבת CAD ו-BIM ולהתאים תוצרים לדרישות התקינה של הרשויות בישראל, לרבות מפ"י, מנהל התכנון ועוד.

דילוג לתוכן