Skip to main

דימה בריקמן | Development Manager


הדרכה ממוקדת לעבודה עם האפליקציה הייעודית להכנת תוכניות בניין ערים (תב"ע) בהתאם לפורמט מבא"ת של משרד הפנים.

דילוג לתוכן