Skip to main

דימה בריקמן | Development Manager


הדרכה ממוקדת לעבודה עם האפליקציה הייעודית להכנת שרטוטים הכוללת 100 כלים המאפשרים לקצר תהליכי עבודה כולל שתילת דלתות, חלונות, מידות אוטומטיות, חישובי שטחים כלליים, רשימת בלוקים ועוד.

דילוג לתוכן