Skip to main

דימה בריקמן | Development Manager


הדרכה ממוקדת לעבודה עם האפליקציה הייעודית לביצוע קומפילציה של תוכניות לבניין ערים (תב"עות) המאפשרת לחסוך זמן רב בתהליך הקומפילציה.

דילוג לתוכן