Skip to main

דימה בריקמן | Development Manager


הדרכה ממוקדת לעבודה עם האפליקציה הייעודית להכנת תצ"ר (תוכנית לצורכי רישום בהתאם למפרט חני"ת (חבילת נתוני תוכנית) ולבדיקת שלימות התצ"ר.

דילוג לתוכן