Skip to main

דימה בריקמן | Development Manager


הדרכה ממוקדת לעבודה עם האפליקציה הייעודית להכנת מפות לפי הנוהל הכלל ארצי להגשת תוכניות מבא"ת (מבנה אחיד לתוכניות) והמפרט למיפוי לאומי.

דילוג לתוכן