Skip to main

ולדיסלב קסלר | Civil Structural Engineer


הצגת תחום קונסטרוקציית בטון ושילוב ברזל בתוך הקונסטרוקציה לטובת חיזוק עמידות הברזל, הכלים שמסייעים לשלב רכיבים אלה בתוך האלמנטים של Revit והממשק הייחודי לעבודה מהירה וקלה יותר עם חללים ב- Revit.

דילוג לתוכן